Elsäkerhet

Säkerheten är viktig faktor för oss på Kville EL AB.

Vi är medlemmar i EIO  vilken är en organisation som verkar för säkra EL-installationer.

Prova gärna att gör självtest och se hur din EL -anläggning mår. http://www.eio-eltest.se/sjalvtest.html

 

Vi har även certifikat för säkra EL -installationer i lantbruk och hästverksamhet.

 

Vi har nya och uppdaterade mät och provnings instrument för att kontrollera era anläggningar.

 

Vi arbetar enbart med CE-märkt material för ER säkerhet.